Reiki

Reiki-cropped-1

Reiki

Ondersteun het zelfhelende vermogen van het mentale en fysieke systeem. De warme en diep ontspannende werking van Reiki kan jou hierbij helpen!

Wat is Reiki?

Reiki is een Japans woord dat vertaald wordt als “universele levensenergie”. Reiki is een methode, een natuurlijke helingskunst, die zijn oorsprong vindt in Japan. Mikao Usui (1865-1926) is grondlegger van de Reiki Methode. Reiki is een liefdevolle weldaad voor lichaam en geest. De methode binnen het Usui Shiki Ryoho systeem wordt via een zachte en juiste handoplegging doorgegeven en raakt alle niveaus binnen ons zijn: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel.

Wat Reiki voor jou als persoon kan betekenen

De warme en liefdevolle methode van Reiki versterkt het zelfhelende vermogen van zowel het fysieke als het mentale emotionele systeem en draagt het vermogen in zich om de verbinding tussen het fysieke en mentale systeem te herstellen. Reiki heeft een diep ontspannende en pijn verlagende werking. Mensen ervaren daardoor meer vitaliteit en balans, waardoor er ruimte ontstaat voor meer levenskwaliteit en persoonlijke groei. Reiki wordt als ondersteuning ingezet bij:

Fysieke Klachten

Mentale Onbalans

Reiki behandeling

Een Reiki behandeling kan voor volwassenen en voor kinderen een waardevolle ondersteuning zijn tijdens een helingsproces. Een Reiki behandeling vraagt 75 tot 90 minuten. Reiki kan echter nooit een vervanging zijn voor reguliere medische zorg. Wij stellen geen diagnoses. Ga voor medisch advies ten alle tijden naar een arts. Gedurende de Reiki behandeling lig je, in voor jou gemakkelijk zittende kleding, op een behandeltafel. Mocht liggen om welke reden dan ook niet lukken, dan kun je de behandeling zittend ondergaan. 

Waar kan ik je mee helpen?

Heb je vragen of wil je ervaren wat Reiki voor jou kan betekenen?