Body & Mind Language

Body & Mind Language

Houding en beweging als uitgangspunt! Door je fysieke systeem, waar veel waardevolle informatie ligt opgeslagen, letterlijk in beweging te zetten, leer je door “ervaren” ruimte creëren voor nieuwe inzichten en mogelijkheden.

Body & Mind Language - Methode

Taal is een communicatiemiddel dat door de mens wordt voortgebracht. Via gesproken taal en de uitdrukkingskracht binnen deze gesproken taal kunnen we veelal aangeven wat we denken en voelen. Intonatie, zoals klank, klemtonen, ritme en volume spiegelen onze emoties binnen ons denk- en gevoelssysteem. Naast gesproken taal spreken we ook van een lichaamstaal. Lichaamstaal vertegenwoordigt de wijze waarop het leven ons heeft gevormd. Dit is terug te zien in de vorm van een individu, de houding en de manier waarop er wordt bewogen.

Het lichaam is een prachtig instrument waarin veel waardevolle informatie ligt opgeslagen. Met BML spreek je via creativiteit het lichaamsgeheugen aan. Door het lichaam letterlijk in beweging te zetten wordt de persoon door ervaringen, beleving en de emoties die hier mee gemoeid gaan in contact gebracht met onbewust stagnerende delen. Door gehoor te geven aan dat gene wat gehoord wil worden, creëer je ruimte voor nieuwe bewegingen. Een puur hartsverlangen wordt zichtbaar. De ervaringen en inzichten die uit deze nieuwe beweging voortkomen, worden direct geïntegreerd binnen het gevoelssysteem en zijn daardoor terug te koppelen aan ons dagelijks functioneren.

BML is zowel individueel als in groepsverband inzetbaar. De dynamiek bij iedere individu en de groepsprocessen brengen mooie waardevolle en nieuwe bewegingen en veranderingen met zich mee.

BML Methode met Kinderen

Omdat het voor kinderen nog best wel moeilijk is om gevoelens onder woorden te brengen is juist BML een prachtige methode om in te zetten bij kinderen. Met deze methode breng je kinderen op een speelse en creatieve manier in contact met hun ware gevoelens. BML helpt kinderen onder andere bij het creëren van een gezond zelfbeeld en lichaamsbewustzijn, concentratieproblemen en bij het reduceren van angsten en dwangstoornissen. Daarnaast helpt BML kinderen bij het bewust worden van onbewuste en opgekropte frustraties en leer je mede door deze techniek inzien welk effect bijvoorbeeld pesten op zowel jezelf als de ander kan hebben. BML is positief voedend zonder in een verhaal te blijven zitten en helpt aan het behoud van eigen klank en kleur!!!

BML is zowel individueel als in groepsverband inzetbaar. De dynamiek bij iedere individu en de groepsprocessen brengen mooie waardevolle en nieuwe bewegingen en veranderingen met zich mee.

Waar kan ik je mee helpen?

Nieuwsgierig naar de taal van jouw unieke fysieke systeem?